- Over ons -


Stichting De Werkwissel

Stichting De Werkwissel begeleidt mensen sinds juni 2015 en heeft als doelstelling:

Het verlenen van individuele begeleiding aan werkzoekenden uit Leiden en omgeving, die niet optimaal begeleid kunnen worden via de gebruikelijke begeleidingstrajecten(van UWV, gemeente Leiden en werkgevers) en die zelf niet beschikken over middelen voor professionele coaching. We hebben vaak te maken met mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Ton Snepvangers, voorzitter
  • John Wijers, penningmeester
  • Simon Jonker, secretaris

Dagelijkse uitvoering

Stichting De Werkwissel wordt bemand door twee enthousiaste professionele loopbaanbegeleiders. Zij kunnen waar nodig externe ondersteuning inzetten.

Petra Akkerman is in dienst van De Stichting.
Simon Jonker is vanaf 2015 als vrijwilliger werkzaam bij De Stichting.


Webdesign: Ton Snepvangers