De Werkwissel De Wissel

De Wissel


"Het deed mij goed dat er niet alleen over het vinden van werk werd gesproken, maar ook over mijn privésituatie. Dat heeft mij ontzettend geholpen om gemotiveerd te blijven bij het vinden van werk."

"Na diverse afwijzingen bij het UWV heeft steun van de begeleider van De Werkwissel ervoor gezorgd dat ik toegang kreeg tot een omscholingsproject."
Enkele citaten ven een werkzoekende kandidaat over Stichting De Werkwissel
Werkwijze en visie
Het is onze overtuiging dat ieder mens beschikt over talenten. Bij De Werkwissel helpen we je vertrouwen te hebben in je talenten en de moed te hebben die te laten zien.

De ene keer volstaat een aantal gesprekken. Soms wordt er gebruik gemaakt van hulpinstrumenten zoals een digitale test over competentie, persoonlijkheid en IQ. Soms doen we een beroep op een netwerk van aangesloten partners van De Werkwissel.

Petra en Simon zetten zich in om mensen, die werkzoekend zijn, te helpen door te luisteren, ze een spiegel voor te houden, feedback te geven en vragen te stellen. Ze geven praktische ondersteuning bij solliciteren. Elke keer weer proberen ze een maatwerkoplossing te vinden.

Via individuele begeleiding van De Werkwissel kun je talenten ontdekken, waarvan je soms niet wist dat je ze hebt. Zo kun je beter tot je recht komen en je kennis en creativiteit beter benutten.
De uitdaging
Samen met De Werkwissel kun je herontdekken wat jouw passie is, leren vertrouwen op je intuïtie, je zelfvertrouwen vergroten. Laat ons jou helpen om je dromen te verwezenlijken. Werken aan de wissel voor jezelf is een uitdaging die energie geeft. Samen kunnen we er een succes van maken.
Uiteindelijk ben je in staat om flexibel met toekomstige veranderingen om te gaan, te doen waar je goed in bent. Het is aan jou. De mensen van De Werkwissel helpen je graag.